Energiatodistus

Rakennusten energian kulutukseen kiinnitetään huomiota jo varsin paljon tänä päivänä.
Uudisrakennuksissa täytyy olla riittävän "lämpöäeristävät" rakenteet, jotka täytyy lämpöhäviölaskelmalla osoittaa riittävän pitäviksi kunnalliselle rakennusvalvonnalle rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 
Toisin sanoen, rakennus täytyy olla kokonaisuutena riittävän ilmatiivis ja lämmöneristetty. Piirustuksista täytyy laskea rakenteen U-arvot ja pintojen neliömäärät. Lämpönhäviötarkistukseen minulla on tietokoneohjelma, jolla saan tulosteen laskelmasta.

Myös energiatodistus on esitettävä asuinrakennusten rakennuslupa -hakuvaiheessa. Talon energialuokitus on välillä A-G, jossa A on paras ja G huonoin. Lämpöhäviölaskelma ja energiatodistus liittyvät toisiinsa ja ne olisi hyvä laatia yhtä aikaa.

Energiatodistuksen laatiminen tuli pakolliseksi vuonna 2013 myös jo olemassa oleviin asuinrakennuksiin aina myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Ensin todistuksen esittämispakko koski nuorempia rakennuksia -1980 ja jälkeen käyttöönottohyväksyttyjä.
Heinäkuun alusta 2017 todistusten tekemispakko laajenee vanhempiinkin rakennuksiin. Joitakin poikkeuksiakin on, jolloin todistusta ei tarvita tai riittää ns. kevennetty menettely.

Todistus tehdään samalla periaatteella kuin uusissakin rakennuksissa. Kuitenkin niin, että "vanhoissa" rakennuksissa todistuksessa ilmoitetaan myös todellinen energian vuosikulutus. Vanhoihin rakennuksiin tulee myös ehdotuksia kustannustehokkaista korjauksista ja muutoksista. Lämmitysmuoto, ilmanvaihto ja lämpimän veden valmistusmuoto vaikuttavat luokitukseen.
Luokitus on sama A-G.
Tähänkin minulla on päivitetty tietokoneohjelma, jolla energialuokituksen pystyy tekemään ja tulostamaan asiakkaalle.

Edellä mainitut todistukset tekijä allekirjoittaa ja ne ovat voimassa kymmenen vuotta.

Olen pätevöitynyt Perustason energiatodistuksen laatija -tentissä, jonka pätevyydellä voin tehdä mm. kaikkiin Lapin maakunnan alueella oleviin rakennuksiin energiatodistuksen. 
Luettelo pätevöityneistä laatijoista löytyy www.ara.fi -sivulta joko paikkakunta tai sukunimihaulla.

Ota yhteyttä!