Rakennusvalvonta

Uudisrakennuksissa, joihin rakennuslupa haetaan, edellyttää kunnallinen rakennusvalvonta vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan hyväksyttämistä heillä.

Näitä vastaavan työnjohtajan tehtäviä olen tehnyt jo viimeiset 25 vuotta. Rakennusmestarin koulutuksella ja pitkäaikaisella kokemuksella nämä ns. ”valvojan” hommat ovat tulleet varsin tutuiksi.

Vastaavan työnjohtajan tehtävänä minun tulee huolehtia, että rakennus on lakien ja sääntöjen mukainen, rakennusratkaisut ovat järkeviä ja oikeita, rakennuksessa on terveellistä asua. Ja muutoinkin, että rakennus on rakennettu niin, että se säilyttää arvonsa, eikä remontintarvetta ole liian aikaisin.

Tehtävästä teen aina rakentajan kanssa kahdenvälisen sopimuksen. Rakennustyömaalla käyn riittävän määrän käyntikertoja, tavallisesti noin kerran viikossa. Alussa käyn tiheämmin ja rakennustöiden loppupuolella harvemmin.

Vastaava tj olisi hyvä tulla mukaan jo talon suunnitteluvaiheessa – monesti osaan antaa hyviä vinkkejä rakennuksen eri rakenteisiin ja -tilaratkaisuihin. Myös viranomaiskatselmuksista huolehdin minä.

Tavallisesti olen myös pääsuunnittelijana samassa kohteessa, jossa toimin vast. tj:na. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu käydä huolellisesti läpi kaikki rakennuksen suunnitelmat. Ristiriitaisuuksia eri suunnitelmien välillä, ei saa olla. Tai jos on, ne täytyy korjauttaa.

Lämpöhäviölaskelmia ja energiatodistuksia olen myös tehnyt.

Varsinkin isommilla rakennuksilla voi olla myös erillinen valvoja vast. tj:n lisäksi. Silloin vastaava tj on urakoitsijan puolelta ja valvoja on rakennuttajan edustaja, joka katsoo, että rakennus tulee tehtyä siten kuin on sovittu – piirustuksia ja sopimuksia noudatetaan – ja muutoinkin valvoja katsoo koko ajan rakennuttajan etua.

Myös tästä valvojan työstä minulla on kokemusta ja minulla on valtakunnallisia sopimuspohjia niin rakennuttaja / urakoitsija (urakkasopimus), kuin rakennuttaja / valvoja toimeksiantoonkin.

Ota yhteyttä!