Suunnittelu ja piirtäminen

Rakennusten suunnittelutyöt ja rakennuslupa-piirustusten tekeminen kuuluvat myös toimenkuvaani.

Piirustukset olen tehnyt tussilla muovikalvolle, jotka on sitten kopioitu paperille taiteltavaan muotoon. Suunnittelutyöt ovat lähinnä olleet asuinrakennuksia, lomarakennuksia ja talousrakennuksia. Paikallistuntemus olosuhteista ja maastoista on ollut eduksi suunnittelussa.

Rakennesuunnitelmat, lämpöhäviölaskelma ja energiatodistus ovat kaikki samaa asiakokonaisuutta. Kustannusarvioita olen myös tehnyt. Ja on eduksi, jos sama henkilö pystyy nämä kaikki tekemään.

Ota yhteyttä!